Werkwijze 2017-12-02T16:42:49+00:00

Onze Werkwijze

Kennismakingsgesprek
In een vrijblijvend kennismakingsgesprek is er gelegenheid om ACTIViO beter te leren kennen en om verdere toelichting te vragen over de activiteiten en de kwaliteiten van Helma van Hoof. Het doel hiervan is dat u zich ervan kunt overtuigen, dat ACTIViO u kan helpen bij het realiseren van uw doelstellingen.


Intakegesprek (eventueel in combinatie met het kennismakingsgesprek)
Een gedegen intake is van cruciaal belang voor een goede uitvoer van uw opdracht. In het intakegesprek verkennen we uitgebreid wat er speelt in de organisatie. Vooraf stellen we het eindresultaat van de opdracht samen vast.

In het intakegesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Aanleiding voor uw vraag
  • Beleid, cultuur en de verhoudingen
  • Huidige en de gewenste situatie en resultaten

Offerte met opdrachtbevestiging
Als zowel u als ACTIViO overtuigd zijn van een succesvolle samenwerking wordt een offerte opgesteld met:

  • De omschrijving van de situatie en opdracht
  • De taakomschrijving
  • Heldere afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Specifieke condities
  • Minimale en maximale tijdsinvestering
  • Inzetbaarheid
  • Kosten en verantwoording

Tevens worden er afspraken gemaakt over de wijze en frequentie van terugkoppeling tijdens de opdracht. Na uw schriftelijke akkoord met deze opdracht start ACTIViO met de uitvoering ervan.

Nauw contact en kwaliteitsbewaking
Wilt u tussentijds uw opdracht bijstellen? Dan kan dat met wederzijds goedvinden natuurlijk altijd. We houden regelmatig contact met elkaar om ervoor te zorgen dat de verwachtingen op elkaar blijven aansluiten en dat de opdracht binnen de gestelde kaders wordt uitgevoerd.

Afronding en nazorg
Een traject is pas afgerond als u tevreden bent. Na afloop worden in een persoonlijk gesprek (warme overdracht) de behaalde resultaten besproken en wordt de samenwerking geëvalueerd.

Ook na het traject blijven wij graag in contact met u over de ontwikkelingen.