Recente opdrachten en referenties 2017-11-28T19:51:25+00:00

Recente opdrachten en referenties

Taalklas
Door de daadkracht en creativiteit van Helma is in korte tijd een succesvolle Taalklas in Uden opgezet. Helma op haar best: problemen direct oplossen, concrete resultaten behalen en niet aarzelen nieuwe ideeën uit te proberen.

Bart Schoemaker
CvB Kiem Onderwijs Uden

Opleiden en coaching “baas van buiten”
Ik heb Helma leren kennen als een hartelijke, inspirerende en kundige clusterdirecteur en coach die een team op enthousiaste wijze naar een hoger niveau weet te brengen. Ze heeft onderwijskwaliteit hoog in het vaandel en verwacht dat iedereen zich daarin blijvend ontwikkelt zo bij elk kind maximale groei te stimuleren.

Als coach-opleider heeft Helma mij de ruimte gegeven om het basisonderwijs echt te leren kennen, gaf ze goede feedback en stond daar zelf ook voor open. De combinatie van kennis, ervaring, daadkracht en humor maken van Helma een coach -schoolleider die in mijn ogen middels een snelle analyse een gewenste, goed gefundeerde, verandering kan bewerkstelligen.

Lieke van de Ven
Directeur Paschalisschool
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

Begeleiding re-integratietraject
In het schooljaar 2016-2017 heb ik het genoegen gehad om zeer direct met Helma samen te mogen werken.

Als collega-directeur werd ik na mijn burn-out als locatieleider op één van haar scholen geplaatst. Een mooie stap in het re-integratietraject, maar ook een spannende. Twee directeuren met hun eigen visie en ideeën, die nauw gaan samenwerken op één school, in hiërarchie niet naast elkaar maar onder elkaar. We kwamen al snel tot de conclusie dat we elkaar heel goed aanvullen. Ons mantra werd 1 + 1 = 3.

De kracht van Helma is het snel signaleren van eventuele knelpunten en daar direct op handelen. Ik kreeg veel ruimte en waardering als locatieleider. Zo kon ik weer langzaam in mijn rol als schoolleider kruipen. Gesprekken tussen Helma en mij verliepen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij Helma natuurlijk de uiteindelijke knoop doorhakte. Iets waar zij geen moeite mee heeft. Het was fijn te ervaren dat er met mijn inbreng iets werd gedaan. De begeleiding en coaching van Helma heeft zeker bijgedragen aan mijn verdere herstel. Ik heb de samenwerking als waardevol, prettig en constructief ervaren en ben er als professional door gegroeid.

Joop Bloks
Directeur stichting OOG  

Coaching startend directeur
Helma als coach: Ze heeft veel kennis en kunde in huis en wil deze graag met je delen. Door je mee te nemen in het proces van schoolleider geeft ze je houvast en vertrouwen in je eigen kunnen. Wat ik vooral als heel prettig heb ervaren is dat zij haar werkwijze en keuzes met je deelt en je vervolgens je eigen keuzes laat maken. In de gesprekken die Helma voert tijdens het coachen ondersteunt ze, zorgt ze ervoor dat je verschillende kanten van je werkt bekijkt met een kritische blik, maakt ze je bewust van je eigen rol.

Helma is een energieke positieve coach met humor en dat werkt zeker bevorderend in de groei van het doel je hebt gesteld.

Judith Bergevoet
Directeur OBS Delta
Heesch