Verbetering van resultaten bij zwakke of zeer zwakke scholen

Door te doen wat altijd je gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt

Verbetering van resultaten 2017-12-02T16:34:17+00:00

Project Description

Verbetering van resultaten bij zwakke of zeer zwakke scholen.

Door te doen wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt.

Een van uw scholen is zwak geworden of dreigt zwak te worden.

ACTIViO heeft veel ervaring op het gebied van het maken van een gedegen schoolanalyse, een plan van aanpak én het doorpakken bij zwakke en zeer zwakke scholen. Met als doel de kwaliteit van het onderwijs en de daaraan gekoppelde resultaten, binnen de vooraf gestelde termijn, te verbeteren. De cyclus van ACTIViO is als volgt opgebouwd:

Intakegesprek

In het intakegesprek verkennen we uitgebreid wat er speelt in de organisatie. Vooraf stellen we het eindresultaat van de opdracht samen vast.

Analyse
De analyse wordt binnen drie (school)weken uitgevoerd. In deze analyse kijkt een deskundige eerst naar de situatie van de school aan de hand van bestaande documentatie zoals:

  • Het recente inspectierapport
  • Gegevens CFI
  • Gegevens CITO of andere toetsen
  • Schoolplan, schoolgids, groepsplannen, beleidsplannen, urentabel, projectplannen en/of andere door de school aangeleverde relevante documenten.

Na dit documentenonderzoek volgt een schoolbezoek van gemiddeld 2 – 3 dagen met daarin klassenbezoeken en interviews met alle betrokkenen. In het verlengde van de analyse kijkt ACTIViO naar het functioneren van:

  • Het team
  • Het management
  • Andere onderdelen van de organisatie.

De eindanalyse sluit aan op de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs, de aspecten waar de Inspectie naar kijkt. ACTIViO maakt hiervan een rapportage die met u (bestuur en schoolleiding) besproken wordt.

Plan van aanpak

De hiervoor genoemde rapportage biedt u een goede basis om door te pakken bij het maken van een concreet plan van aanpak samen met de school, dat voldoende  handvatten biedt aan de school om zelf verder aan de slag te kunnen.

Doorpakken

ACTIViO ondersteunt u bij de uitvoer van het plan van aanpak. De exacte inrichting van de ondersteuning wordt bepaald in een gesprek tussen het schoolbestuur en de school. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van:

  • Coaching on the job van de directeur
  • Begeleiding van het team met betrekking tot een of meerdere verandertrajecten
  • Interim management (tot de gewenste resultaten zijn bereikt.

Afhankelijk van de situatie of de behoefte van het bestuur kan de gehele cyclus danwel afzonderlijke onderdelen daarvan worden afgenomen.