School-audits

School-audits 2017-12-02T16:40:23+00:00

Project Description

  • U wilt zicht hebben op de kwaliteit, de sterke- en ontwikkelkanten van een school/team.

ACTIViO heeft veel ervaring op het gebied van uitvoeren van een schoolaudit, met als doel een haarscherpe “foto” te maken van het huidige onderwijs dat op de school gegeven wordt.
Een school-audit van ACTIViO is als volgt opgebouwd:

Intakegesprek
In het intakegesprek verkennen we uitgebreid wat er speelt in de organisatie en waar de school voor staat.  Ook kan tijdens dit gesprek een door de school geformuleerde “kijkvraag” worden gesteld. Het auditteam zal dan tijdens de klassenbezoeken en de geplande gesprekken focussen op die items die betrekking hebben op de kijkvraag van de school.

Opvragen relevante documenten
Aan de school worden diverse documenten opgevraagd om een volledig beeld te krijgen van de huidige situatie. De volgende documentatie wordt tenminste opgevraagd:

  • Het recente inspectierapport
  • Gegevens CFI
  • Gegevens CITO-, of andere toetsen
  • Schoolplan, schoolgids, groepsplannen, beleidsplannen, projectplannen en/of andere door de school aangeleverde relevante documenten.

Schoolbezoek door auditteam
Na het documentenonderzoek volgt een schoolbezoek van één dag door het auditteam.  Tijdens die dag worden klassenbezoeken gedaan en interviews gehouden met directie (en/of MT), de IBer, enkele kinderen en enkele ouders. De dag wordt afgesloten met een teamgesprek, waarin het team nog aanvullende vragen van het auditteam kan beantwoorden, zaken kan toelichten of vragen kan stellen. Afhankelijk van de grootte van de school bestaat het auditteam uit één of meerdere personen.

Auditverslag
Het auditverslag sluit aan op de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs, de aspecten waar de Inspectie naar kijkt en de kijkvraag van de school. ACTIViO geeft in haar auditverslag aan wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet.

ACTIViO licht het auditverslag toe aan de directie en het team. Daarna wordt de school in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op het auditverslag te reageren. De schriftelijke reactie van de school wordt aan het auditverslag toegevoegd, waardoor het auditverslag een definitief karakter krijgt. Tot slot wordt het definitieve auditverslag aan u gepresenteerd.

Met het auditverslag in de hand kan de directie samen met het team aan de slag om prioriteiten te stellen, de gewenste ontwikkelpunten te bepalen en deze op te nemen in een plan van aanpak.