Interimmanagement & ervaring

Interimmanagement & ervaring 2017-12-02T16:32:43+00:00

Project Description

Energie stroomt waar aandacht naartoe gaat.

Soms is het noodzakelijk om gebruik te maken van externe deskundigheid en kennis. Bijvoorbeeld bij het vertrek of de afwezigheid van de directeur als gevolg van een crisissituatie, spanning binnen de organisatie op bijvoorbeeld schoolcultuur of interne communicatie, of het langdurig onder druk staan van de resultaten. Ook kan het zijn dat een bestuur eerst een analyse van de school wil voordat er een nieuwe directeur wordt benoemd. Een ervaren interim-directeur kan dan daarin van grote meerwaarde zijn. Hij kan als externe naar binnen kijken en een analyse maken. Hij kan de verbinding maken tussen de huidige situatie en de gewenste situatie met een nieuwe directeur.

ACTIViO biedt interim management voor verander- of crisismanagement, ter vervanging of overbrugging naar een nieuw aan te stellen directeur of voor realisatie van een project.

De toegevoegde waarde van mijn interim-werk is: signaleren, analyseren, diagnosticeren, deskundig uitvoeren en evalueren. Ik ruim op, breng structuur aan en zorg dat alles “op groen” staat. Daarna is er weer ruimte voor anderen om mooi onderwijs op de school verder vorm te geven.