Cultuurverandering

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt

Cultuurverandering 2017-12-02T16:36:34+00:00

Project Description

Cultuurverandering.

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. 

Cultuur is het belangrijkste obstakel voor organisatieverandering. Tegelijkertijd is het een fundamentele voorwaarde voor verandering van de organisatie. De menselijke factor is de kritische succesfactor die bepalend is voor het slagen of mislukken van veranderingen. Uiteindelijk wordt het resultaat van veranderingen bepaald door de mate waarin ze door mensen worden geaccepteerd.

Cultuur gaat over groepsgedrag. Cultuurverandering lukt door te interveniëren in de interacties, in de patronen, die tussen mensen zijn ontstaan. Bij cultuurverandering is de manager zelf het belangrijkste instrument. Het is daarbij van essentieel belang dat de mentaliteit en het gedrag van de managers overeenkomen met de gewenste cultuur die  men wenst te bereiken. Zonder deze congruentie is er geen voorbeeldgedrag en zonder voorbeeldgedrag zijn interventies van een manager bij voorbaat onecht en ongeloofwaardig.

ACTIViO gaat uit van de volgende succesfactoren om cultuurverandering, samen met het team te realiseren.

Cultuurverandering begint, zodra je begint.
En als je dat goed doet, kan het heel snel gaan!

Combineren van denken en doen
Je kunt heel lang nadenken over cultuur en cultuurverandering. Onderzoeken doen, analyses maken, plannen opstellen. Dat is wat ACTIViO wil doorbreken. Veel vruchtbaarder is een aanpak die je ‘doenken’ zou kunnen noemen. Denken en doen hand-in-hand.

Richten op wat goed gaat
Vaak gaat bij cultuurverandering de aandacht naar wat niet goed gaat. Maar waar het niet goed gaat zit het vast. ACTIViO helpt een cultuurverandering te realiseren te focussen op waar energie zit en beweging mogelijk is. Goede voorbeelden zoeken, deze faciliteren en  ondersteunen. Je kunt leren van successen, dat is niet alleen vruchtbaarder, maar ook leuker.

Organiseren van bordsessies
Cultuur heeft te maken met waarden, opvattingen, overtuigingen, gevoelens en beelden die bij mensen in de organisatie leven. Door middel van bordsessies helpt ACTIViO betrokkenen te zien dat iedereen de werkelijkheid op een andere manier kan ervaren. Door er samen over te praten, door medewerkers in contact te brengen met collega’s waar ze normaal gesproken niet mee in aanraking komen, door anderen hun verhaal te laten vertellen zullen er steeds meer mensen op een andere manier naar de organisatie gaan kijken. Op deze wijze kan er een de situatie gaan ontstaan waarbij de zaak plotseling gaat kantelen.

Cultuur zien als gedrag
Cultuurverandering betekent: andere dingen gaan doen of dingen anders gaan doen. Gedragsverandering is de basis voor cultuurverandering. Bij de cultuurverandering pakt ACTIViO, met behulp van NLP technieken, het gedrag aan. We starten met elkaar aanspreken op gedrag, er een punt van maken als iemand ‘ja zegt’ en ‘nee doet’. We onderzoeken samen waarom dat gebeurt.

Bij jezelf beginnen
Ver-anderen: ver van je zelf en iets voor anderen? Dat werkt niet!
Je kunt alleen jezelf veranderen (ander gedrag laten zien). Als je een klantgerichte cultuur wilt, wees dan zelf ook klantgericht. Als je een ondernemende cultuur wenst, wees dan zelf ook ondernemend. Wees congruent. ACTIViO is dé spiegel om na te gaan of je dat daadwerkelijk ook bent.

NIVEA (niet invullen voor een ander)
Mensen worden er niet warm van om te doen wat anderen hebben bedacht. De boodschap daarbij is: wij weten wat goed voor jou is, je hoeft zelf niet na te denken. Het effect hiervan: aangeleerde hulpeloosheid. ACTIViO helpt organisaties/mensen hun eigen plannen te maken. Elke organisatie bestaat uit mensen die ideeën hebben en teams die mooie dingen doen, die passen bij de gewenste cultuur.

Doorbreek de cirkel
In spannende situaties doen we vaak onbewust allerlei dingen die het veranderproces verstoren. Zo blijken we in de praktijk onbedoeld het initiatief en de betrokkenheid van anderen te ondermijnen. Bijvoorbeeld: als je ervan uitgaat dat het initiatief steeds van het management moet komen, worden mensen afwachtend en krijg je vanzelf gelijk. En als je er op rekent dat mensen weerstand vertonen, ga je je ervoor wapenen en komt je verwachting uit. Zo ontstaan vicieuze cirkels. ACTIViO helpt het doorbreken van vicieuze cirkels door het onbespreekbare bespreekbaar te maken.