Coaching

De wereld is wat jij ervan denkt. Denk iets anders en je wereld verandert…

Coaching 2017-12-02T16:35:38+00:00

Project Description

Coaching op basis van NLP.

De wereld is wat jij ervan denkt. Denk iets anders en je wereld verandert…

ACTIViO hanteert daarbij de uitgangspunten van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). NLP helpt u om de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen te herkennen en die zo te veranderen dat ze uw potentieel tot bloei kunnen brengen. De kracht van NLP komt voort uit integratie: rationeel plus emotioneel, overtuiging plus vaardigheid, structuur plus intuïtie. Sleutelwoorden zijn: persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, innerlijke beleving, contactuele vermogens, overtuigingskracht, zelfsturing en durf uw leven de sturing te geven die u wenst.

Beroepsmatige coaching
Het beroep van directeur basisonderwijs is een boeiend, maar ook een zeer complex vak. Van de directeur wordt verwacht dat hij voortdurend schakelt in zijn rol: hij/zij is manager, schoolleider, onderwijskundige, P&O-er, financieel deskundige, sociaal werker en bouwer van een professionele organisatie. Hij/zij moet kunnen leiden, sturen, beslissen, luisteren, onderhandelen, delegeren en netwerken en dat is nogal wat.

Zowel startende als ervaren directeuren hebben beelden van de toekomst die in belangrijke mate zijn bepaald door hun eigen ervaringen. Coaching is dan ook een proces van bewustwording en van verantwoordelijkheid voor het resultaat. Dat betekent doorgaans dat men nieuw gedrag moet aanleren en dat men ineffectief gedrag moet afleren, kortom dat er iets moet veranderen. Veranderen betekent ook loslaten, verliezen.

Persoonlijke coaching
Er zijn momenten dat iets niet meer goed voelt, dat je ervan af wilt, dat je jezelf vragen stelt waar je zelf geen antwoord op kunt vinden. Je loopt steeds tegen dezelfde dingen aan. Er leven vraagstukken rond de balans privé en werk of loopbaan. ACTIViO helpt je om inzichten te krijgen, blokkades op te ruimen en begeleidt je naar authentieke zelfsturing.

Met NLP gaan we op zoek naar uw bron en gaan we “oude” ervaringen, indrukken en overtuigingen bekijken, benoemen en voelen en in een nieuw perspectief plaatsen.
U leert om uw omgeving vanuit meerdere perspectieven te zien. Dat leidt tot meer mogelijkheden en meer kwaliteit van keuzes. Niet alleen voor u persoonlijk, maar ook in relatie tot uw partner, familie, vrienden en werk.

ACTIViO gelooft in de eigen krachten en mogelijkheden van de mens en biedt NLP  coaching om de potentie in jezelf weer vrij te maken. Gun het jezelf, je bent het waard!

NLP werkt snel. Vaak zijn twee tot vijf sessies voldoende om je verder te helpen.

Vragen of behoeftes van directeuren, waar ACTIViO kan helpen:

  • Ik stuit in de praktijk geregeld op problemen
  • Ik ben (beginnend) directeur en wil graag sparren
  • Ik zit even niet lekker in mijn vel
  • Ik loop vast in mijn werk