Over ACTIViO 2017-11-25T08:56:41+00:00

Over ACTIViO

“Bij rampen en rellen Helma bellen…”

HELMA VAN HOOF
HELMA VAN HOOFInterim-directeur, onderwijsadviseur, coach

WIE IS ACTIViO?

Mijn naam is Helma van Hoof en ik heb 24 jaar in het onderwijs gewerkt, in steeds wisselende functies (van leerkracht tot directeur, tweescholen directeur, clusterdirecteur én adviseur onderwijs en kwaliteitszorg).

In de afgelopen jaren heb ik steeds kortdurende opdrachten op scholen in ontwikkeling uitgevoerd. Deze opdrachten hadden een interim-achtig karakter, waarbij het ging om cultuurverandering (team of ouders), verbetering van onderwijskwaliteit (zeer zwakke scholen), het samenvoegen van twee scholen etc. In deze rol heb ik samen met leerkrachten en ouders mooie resultaten tot stand gebracht. Zo heb ik de onderwijskwaliteit op een aantal scholen verbeterd (van zeer zwak naar een basisarrangement), een fusie gerealiseerd, twee IKC’s opgericht, een nieuwe onderwijskundige visie geformuleerd (voor een tweetal scholen), een school letterlijk opnieuw opgebouwd en een Taalklas tot stand gebracht.

Dit alles heb ik steeds gedaan vanuit mijn deskundigheid, energie, motivatie en inzet, maar vooral vanuit de liefde voor kinderen, ouders en collega’s.

Ik houd van een stevige uitdaging. Onderwijs en kwaliteit staan bij mij altijd bovenaan. Ik ben duidelijk in mijn aansturing, heb kijk op onderwijs en geef gerichte feedback aan leerkrachten. Hiermee zet ik leerkrachten snel in de ontwikkel-stand. Mijn daadkracht, helderheid en inspiratie helpt mij telkens weer om een team in ontwikkeling te brengen. Het geeft me veel voldoening om betekenisvol te zijn en ik werk steeds vanuit de verbinding tussen mensen in en rondom het onderwijs.

Persoonlijke kwaliteiten

In mijn werk en in de persoonlijke contacten heb ik ervaren dat ik:

  • Een heldere visie heb op hoe kinderen leren, onderwijs, mens en maatschappij
  • Goed in staat ben verbanden te leggen

  • Goed in staat ben situaties te doorgronden

  • Flexibel ben, maar ook weet vast te houden aan een ingezette lijn

  • Goed kan samenwerken

  • Relaties in stand weet te houden, ook als er pijnlijke beslissingen worden genomen

  • Onderzoekend en ondernemend ben