Activiteiten 2017-11-25T09:01:03+00:00

Onze activiteiten

2017-12-02T16:32:43+00:00

Interimmanagement & ervaring

Energie stroomt waar aandacht naartoe gaat. Soms is het noodzakelijk om gebruik te maken van externe deskundigheid en kennis. Bijvoorbeeld bij het vertrek of de afwezigheid van de directeur als gevolg van een crisissituatie, spanning binnen de organisatie op bijvoorbeeld schoolcultuur of interne communicatie, [...]

2017-12-02T16:34:17+00:00

Verbetering van resultaten

Verbetering van resultaten bij zwakke of zeer zwakke scholen. Door te doen wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt. Een van uw scholen is zwak geworden of dreigt zwak te worden. ACTIViO heeft veel ervaring op het gebied van [...]

2017-12-02T16:35:38+00:00

Coaching

Coaching op basis van NLP. De wereld is wat jij ervan denkt. Denk iets anders en je wereld verandert… ACTIViO hanteert daarbij de uitgangspunten van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). NLP helpt u om de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen te herkennen en [...]

2017-12-02T16:36:34+00:00

Cultuurverandering

Cultuurverandering. Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.  Cultuur is het belangrijkste obstakel voor organisatieverandering. Tegelijkertijd is het een fundamentele voorwaarde voor verandering van de organisatie. De menselijke factor is de kritische succesfactor die bepalend is voor het [...]

2017-11-28T08:01:04+00:00

Assessments

U wilt zicht krijgen op de ontwikkeling of het functioneren van een medewerker. U wilt zicht krijgen op overige vragen (bijv: “Zit de medewerker nog op de juiste werkplek?”). Een van de middelen om dit te bereiken is het inzetten van een assessment. Bij een [...]

2017-12-02T16:40:23+00:00

School-audits

U wilt zicht hebben op de kwaliteit, de sterke- en ontwikkelkanten van een school/team. ACTIViO heeft veel ervaring op het gebied van uitvoeren van een schoolaudit, met als doel een haarscherpe “foto” te maken van het huidige onderwijs dat op de school gegeven wordt. Een [...]